Šuns maldelė

“Būk su manim kiekvieną man sunkią valandą ir niekada neištark: „Aš negaliu į tai žiūrėti“ arba „Tegul tai vyksta man nesant“ – Su Tavim man visada lengviau… ”

Ištrauka iš “Šuns maldelės”
Bendžis 2014 balandis – 2016 rugpjūčio 19.
Fredis 2013 vasario 05 – 2016 vasario 1.
Baris 2012 kovo 19 – 2012 gruodžio 14.
Baris