Kasmetinis Lietuvos samojedų klubo narių susirinkimas

LSK Taryba skelbia Visuotinį narių susirinkimą, kuris įvyks 2017 metų vasario 4 dieną, 12:00 val., adresu: Perkūno al. 61, LT – 44226, Kaunas.
www.perkuno-namai.lt.

Darbotvarkė:
1. LSK veiklos 2016 metais pristatymas.
2. LSK metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
3. Klubo prezidento rinkimas
4. Klubo tarybos narių rinkimas
5. Klubo puslapio atnaujinimo klausimai
6. Kiti einamieji klausimai.

Taip pat norime priminti, kad nario metinis mokestis mokamas iki einamųjų metų sausio 31 dienos. Iki vasario 14 dienos nesumokėję nariai bus įspėjami. Iki vasario mėnesio paskutinės dienos, nesumokėję nariai bus braukiami iš narių sąrašo.
Metinis nario mokestis 15 eur.

Prašome narius, apie dalyvavimą susirinkime, narystės pratęsimą ar nutraukimą pranešti elektroniniu paštu: info@samojeduklubas.lt.

Pagarbiai,
Lietuvos samojedų klubas